Thursday, August 19, 2010

fakta tentang nazi

Adolf Hilter merupakan ketua puak-puak Nazi. Beliau mempunyai kawan rapat dari agama Islam dari Mesir. Beliau mempercayai agama islam itu benar  tetepi ramai yang sangsi tentang kebenaran itu. Beliau mungkin tidak memeluk agama islam,oleh sebab itu,mereka dikenalisebagai penjahat. Semua ahli nazi yang terlibat dalam perperangan dengan yahudi (israel). Mereka telah berjaya membunuh semua orang yahudi (israel) pada perperangan tersebut. Hilter mengatakan bahawa yahudi (israel) mempunyai ramai lagi puak. Oleh itu, mereka tidak mempunyai peluang untuk membunuh puak yang lain itu. Yahdi (israel) mempunyai satu lagi puak di dalam dunia ini (hari ini).hanya puak

12 puak israel ialah:
>Reuben
>Simeon
>Levi
>Judah
>Dan
>Naphtali
>Gad
>Asher
>Issachar
>Zebulun
>Joseph
     >Manasseh
     >Ephraim
>Benjamin

No comments:

Post a Comment